Heeft u vragen?

Shukriya - Verpleegkundig Specialist

“De kans om als projectleider deel te mogen nemen aan een landelijk pilot was de kers op de taart”

Shukriya werkt als verpleegkundig specialist voor WLGroep en is de drijvende kracht achter de positionering van deze functie binnen WLGroep.

Mijn vader is mijn inspiratiebron; dat ik kon studeren was voor hem heel belangrijk”.

Shukriya is opgegroeid in Afghanistan en op haar zesde, samen met haar moeder en zes broers en zussen, gevlucht naar Pakistan. Haar vader was burgemeester in Afghanistan en moest om een politieke reden al eerder vluchten naar Nederland. Op haar dertiende zijn ze naar Nederland gekomen herenigd met haar vader. “Ik hou van Nederland, het is niet makkelijk geweest maar dat ik de kans kreeg om naar school te gaan en te studeren heb ik als een mooie kans gezien. Mijn vader heeft altijd gezegd dat studeren zorgt voor onafhankelijkheid, hij heeft alles gedaan om ervoor te zorgen dat ik en mijn broers en zussen konden studeren. En nu geef ik dat weer mee aan mijn kinderen”.

De weg naar verpleegkundig specialist; de weg naar de functie die mij de juiste uitdaging geeft”

Als dertienjarige heeft Shukriya eerst in drie maanden Nederlands geleerd; daarna mocht ze naar de middelbare school waar ze haar HAVO heeft afgerond. In Amsterdam heeft ze haar HBO-V behaald en daarna haar master verpleegkundig Specialist. “Ik dacht dat ik in de gynaecologie wilde werken nadat ik hier ook stage gelopen had, maar ben terecht gekomen in de ouderenzorg en wil hier niet meer weg. De gegeneraliseerde zorg biedt voor mij de juiste uitdaging en (werk)plezier. De ouderen komen niet binnen met een vaste diagnose. Er is een hele voorgeschiedenis, je kijkt naar persoonlijkheid en wie hoe heeft iemand altijd zijn leven geleid. Ook is het niet altijd zo dat de cliënten zelf alles kunnen aangeven; dan ben ik degene die deze juridische stappen kent en weet hoe we mentorschap voor een client kunnen regelen.” Ook wordt er verwacht dat je mensenkennis, ervaring en een grote interesse hebt in het graven naar de informatie die nodig is om een juist beeld te schetsen van een client. Met de client maar ook samen met familie. “Dat maakt mijn werk ontzettend interessant en zorgt dat elke dag weer anders is.”

 

Samenwerken met de huisarts, teams en familie; dat doe ik als verpleegkundig specialist (VS)”

Veel ouderen hebben een eigen huisarts, als er een consult is wordt de VS erbij geroepen als degene die gespecialiseerd is in dementiezorg. Dat is fijn voor familie en zorgt voor een opening als medebehandelaar. Omdat je binnen WLGroep je eigen locaties hebt, kennen de medewerkers je goed en weten je te vinden bij vragen. “Naast het samenwerken met de arts, teams en familie werken we ook met een team van 6 collega’s; allen VS. We hebben een hecht team en werken elke woensdag samen op een locatie. Dan bespreken we casussen en complexe situaties. Zo beschik je in je 24 uurs bereikbaarheidsdienst ook over de juiste info van cliënten van je collega’s.” Daarnaast is er nauw contact met de specialist ouderengeneeskunde (SO) binnen de organisatie en is hij altijd te bereiken voor vragen geeft Shukriya aan. “Dit is prettig werken en samen hebben we een gezellig en stabiel team dat altijd voor elkaar klaarstaat en zorgt dat iedereen zijn werk goed kan doen. Dit draagt voor een groot gedeelte bij aan mijn werkplezier.”

 

De kans om als projectleider deel te mogen nemen aan een landelijk pilot was de kers op de taart”

Shukriya heeft vanuit WLGroep deelgenomen aan de landelijk pilot om de rol van de VS uit te breiden. De wet zorg en dwang ligt nu bij de VWS en dit zou ook bij de VS kunnen liggen. De VS staat dichterbij de client en het team wat zorgt voor de juiste behandeling. “Een wetswijziging gebeurt niet zomaar maar dat ik de kans en steun heb gekregen om hier onderdeel van te zijn voelt heel goed. De organisatie werkt al deels op deze manier maar dit moet wel ondersteund worden in de wet. Daar maak ik mij hard voor en zo hoop ik te zorgen voor nog meer erkenning van de functie.”