Heeft u vragen?

Camilo - Clustermanager

‘Complexe vraagstukken? Ik houd wel van een uitdaging!’ 

“Toen ik twaalf jaar geleden voor het eerst op het terrein in Wognum kwam voor een sollicitatiegesprek als flexwerker, zag ik een cliënt achterstevoren op een driewieler rijden. Hij zei ‘hé!’ en ik groette hem terug. Hij moest daardoor ontzettend lachen en fietste verder. Op de terugweg zag ik hem weer en toen dacht ik: dit voelt zo ontzettend warm. Dit is mijn plek!  

De zorg voor cliënten met moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) is de rode draad in mijn carrière binnen WLGroep. Ik houd wel van een uitdaging en ben niet snel gedemotiveerd door complexe vraagstukken. Cliënten met MVG kunnen niet altijd op een adequate manier, ook niet met pictogrammen of foto’s, vertellen wat hun specifieke behoefte is. Het niet volledig kunnen begrijpen van deze behoefte kan weer tot gedragsproblematiek leiden. Neem een cliënt die met iets gaat gooien. Onze eerste reactie is dan vaak: die is vast boos. Maar misschien is er wel iets heel anders aan de hand. Een wollen trui die kriebelt en die hij zelf niet uit kan trekken? Of voelt hij zich niet lekker: heeft hij misschien koorts of doet z’n buik pijn? Deze ui laagje voor laagje afpellen vind ik ontzettend interessant.”  

Bijspringen waar kan 

“Ik heb geleerd dat de omgeving van cliënten ook reacties bij hen uitlokt. Hierdoor ben ik in situaties ook kritisch naar mijzelf gaan kijken. Is m’n stem soms te hard, moet ik misschien iets zachter praten? Ben ik te nabij voor de relatie die we hebben of juist te ver weg voor de behoefte van de cliënt? 

Hier bewust mee bezig zijn, vind ik fantastisch. Je ziet vaak direct het effect. Het werk raakt mij. Denk aan mijn bevlogen collega’s die dag in dag uit blootgesteld worden aan complex gedrag van onze cliënten. Ik zou vaker naar de groepen willen gaan om te laten voelen dat ik hen zie en onvoorwaardelijk steun. Als manager heb ik m’n handen vol aan organisatiezaken. Maar wanneer een collega in de groepsapp om ondersteuning vraagt, dan spring ik bij waar ik kan. De core business van onze organisatie is en blijft de zorg voor mensen.” 

Expertise nog gerichter inzetten 

“Soms stormt er zomaar een cliënt m’n kantoor binnen, pakt m’n handen vast, gaat neus aan neus staan of drukt een heerlijke natte zoen op m’n voorhoofd. Daar word ik blij van. Net zoals ik blij ben wanneer we er met ouders uitkomen als het soms niet lekker loopt. Dat zijn echte winstmomenten. 

Het is ons, samen met onze eigen gedragsdeskundigen en orthopedagogen, gelukt om groepen cliënten te vormen die hetzelfde niveau, dezelfde behoeften en soms ook dezelfde leeftijd hebben. Hierdoor kunnen we onze expertise nóg gerichter inzetten en nóg beter aansluiten bij behoeften van cliënten. Deze manier van organiseren van zorg zie je niet overal.”