Ina - Bestuurssecretaris

Samenwerken met veel collega's, daar heb ik lol in!

Ina werkt als bestuurssecretaris voor WilgaerdenLeekerweideGroep.

“Als bestuurssecretaris doe je een veelheid aan dingen; de invulling is ook afhankelijk van de bestuurder met wie je samenwerkt."

"Ik houd me bezig met de besluitvorming binnen WLgroep, rekening houdend met de rechten van de verschillende organen zoals OR en cliëntenraden, PAR en RvT. De medezeggenschap kan adviseren, instemmen of belangrijke besluiten goedkeuren.  Dat doe ik samen met het bestuurssecretariaat. Daarnaast komen elk jaar de kaderbrief en de (strategische) jaarplannen van MT en middenkader & ondersteunende diensten terug.”

“Verder probeer ik verbindingen te leggen tussen de verschillende afdelingen en oog te houden voor  interne en externe ontwikkelingen. Altijd met het oog op de verbetering van de zorg en ondersteuning van onze cliënten. Ook heb ik een rol in de zorgverkoop en geef ik juridisch advies.”

“Het leuke aan het werk is dat het zo afwisselend is. Van nature ben ik geen specialist maar meer een generalist. Door de verschillende onderwerpen mag ik ook met veel collega’s samenwerken. En dat vind ik leuk maar soms ook een uitdaging. Maar lol heb ik daar zeker in. “